Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:27-30 Haziran 2019
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:3 Haziran 2019
Erken Kayıt Son Tarih:3 Haziran 2019
Son Kayıt Tarihi:10 Haziran 2019
Sempozyum Program İlanı:15 Haziran 2019
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:9 Ağustos 2019
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Ekim 2019
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Ekim 2019