Son Gönderim Tarihi:07 Şubat 2020
Kabul Bilgilendirmesi için Son Tarih:10 Şubat 2020
Editör Düzeltme Önerileri için Son Tarih:21 Şubat 2020
Kitap Bölümü Düzeltme İşlemleri için Son Tarih:28 Şubat 2020
Kitabın Yayınlanması:3 Mart 2020