EDİTÖRLÜ ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ YAYIN ŞARTLARI

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar adlı (Türkçe) kitap serisi çıkartılması planlanmaktadır. 2019 yılında düzenlenecek BILMES 2019 ve INSI 2019‘a katılanların istemeleri halinde tam metin bildirilerinin yer alacağı temalı (tam metin kitabı değildir) kitaptır. Kongreye katılanlar istemeleri halinde, bildirisi dışındaki başka bir bölüm gönderebilirler. Kongreye katılmayanlar da kitap bölümü gönderebilirler. Kitap Serilerinin aşağıdaki şekilde yayınlanması planlanmaktadır.

 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Matematik ve Fen Bilimleri Alanı 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Bilgisayar Mühendisliği 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Doğa Bilimleri ve Ziraat Alanı 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendisliği 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Makine ve Malzeme Mühendisliği 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Mimarlık ve Tasarım Alanı 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Sağlık ve Spor Bilimleri Alanı 2020
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı 2020

Kitaplar, ulusal kitap olacaktır. Minimum 5 bölümden oluşan kitaplar Mart ayında yayınlanacaktır. Kitaplar Ekin Yayınevi tarafından yayınlanacaktır. Ekin Yayınevi ulusal ve uluslararası bir yayınevidir.

Kitap, E-Kitap olarak basılacak olup, yazarlara PDF versiyonu verilecektir.

Kitap bölümü en az 15 sayfa olmalıdır.

Yazarların elektronik ortamda yayın evinden kısmı yayın izni (Telif Hakkı) satın alınacaktır. Böylelikle bölümlerini elektronik ortamda serbestçe paylaşabileceklerdir. Telif hakkı dekont ile birlikte Dekont Gönderme sayfası üzerinden gönderilecektir.

Kitabın yayınlanması süreci şu şekilde işleyecektir.

 • Bölüm yazarları bölümlerini Kitap Bölümü-Kayıt sayfasından yapacaklardır.
 • Kayıt yapılırken gönderilen çalışmaya ait iThenticate (Akademik İntihali Engelleme Programı) raporunun %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Editörlerin, yazarlara bölümlerinde düzeltme talebinde bulunmaları durumunda, yazarlar ilgili düzeltme işlemlerini yaparak, çalışmalarının son halini bize mail yoluyla göndereceklerdir.
 • Kitap bölümü çalışması onaylandıktan sonra kayıt ücreti yatırılmalıdır. Kayıt ücreti yatırıldıktan sonra dekont ve telif hakkı dosyası ile birlikte istenen diğer bilgiler bize Dekont Gönderme sayfası aracılığı ile gönderilecektir.
 • Hakem değerlendirme süreci sonrasında yazara, ilgili yayın sözleşmesi gönderilecek ve yazarın ıslak imzalı sözleşmeyi tarafımıza ulaştırılması istenecektir.
 • Editörlerin onayından sonra, kitabın tasarımı yapılarak yayın evine gönderilecektir.

Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

Bölüm yazarlarına telif ücreti ödenmez.

İletişim mail adresi : [email protected]