Kitap Bölümü – Hakkında

 

EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ YAYIN ŞARTLARI

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar adlı (Türkçe) kitap serisi çıkartılması planlanmaktadır.

2018 yılında düzenlenecek BILMES 2018’e katılanların istemeleri halinde tam metin bildirilerinin yer alacağı temalı (tam metin kitabı değildir) kitaptır.

Kongreye katılanlar istemeleri halinde, bildirisi dışındaki başka bir bölüm gönderebilirler.

Kongreye katılmayanlar da kitap bölümü gönderebilirler.

Kitap Serilerinin aşağıdaki şekilde yayınlanması planlanmaktadır.

 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Eğitim Bilimleri Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Fen Bilimleri Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Matematik Bilimleri Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Bilgisayar Mühendisliği 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Doğa Bilimleri ve Ziraat Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – İnşaat, Yer ve Çevre Bilimleri Mühendisliği 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Makine ve Malzeme Mühendisliği 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Mimarlık ve Tasarım Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Sağlık Bilimleri Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Spor Bilimleri Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – Beşeri Bilimler Alanı 2018
 • Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar – İşletme, Yönetim ve Finans Alanı 2018

Minimum 5 bölümden oluşan kitaplar aralık ayında yayınlanacaktır. Kitaplar Ekin Yayınevi tarafından yayınlanacaktır. Ekin yayınevi doçentlik şartlarını sağlamaktadır ve uluslararası bir yayınevidir.

Kitap, E-Kitap olarak basılacak olup, yazarlara PDF versiyonu verilecektir.

Kitap bölümü en az 15 sayfa olmalıdır.

Yazarların elektronik ortamda yayın evinden kısmı yayın izni (Telif Hakkı) satın alınacaktır. Böylelikle bölümlerini elektronik ortamda serbestçe paylaşabileceklerdir. Telif hakkı dekont ile birlikte gönderilecektir.

Kitabın yayınlanması süreci şu şekilde işleyecektir.

 • Bölüm yazarları bölümlerini Kitap Bölümü-Kayıt sayfasından yapacaklardır.
 • Kayıt yapılırken gönderilen çalışmaya ait iThenticate (Akademik İntihali Engelleme Programı) raporunun %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Editörlerin yazarlara bölümlerinde düzeltme istemeleri durumunda, yazarlara ilgili düzeltme işlemleri yapılarak, yazarlar son halini tekrar bize mail yoluyla göndereceklerdir.
 • Kitap bölümü çalışması onaylandıktan sonra kayıt ücreti yatırılmalıdır. Kayıt ücreti yatırıldıktan sonra dekont, telif hakkı dosyası, TC kimlik numarası (varsa vergi numarası), açık adres ve çalışmanızın başlığını içeren bilgiler mail yolu ile bize ulaştırılmalıdır.
 • Hakem değerlendirme süreci sonrasında yazara, ilgili yayın sözleşmesi gönderilecek ve yazarın ıslak imzalı sözleşmeyi tarafımıza ulaştırılması istenecektir.
 • Editörlerin onayından sonra, kitabın tasarımı yapılarak yayın evine gönderilecektir.

Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

Bölüm yazarlarına telif ücreti ödenmez.

İletişim mail adresi : bilmescongress@gmail.com