DERGİLERE KABUL EDİLEN ÇALIŞMALAR / ACCEPTED FULL PAPER FOR JOURNALS

Yazarların Dikkatine:  Yazarlar çalışmalarını(genişletilmiş hallerini) seçilmiş olduğu derginin yazım kılavuzuna göre düzenleyip dergilerin sistemlerinden yüklemelidirler.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
Liman Seçimi Problemlerinde Bulanık Ahp Yaklaşımı İle Duyarlılık AnaliziErcan Yüksekyıldız, Ünal Özdemir, Ahmet Lutfi Tunçel
Analytical Design Of Pı Controllers For Second Order Plus Time Delay SystemsUğur Demiroğlu, Bilal Şenol
Investigation Of Some Properties Of Bio Oil Obtained From Nigella Pulp And Usability İn Bitumen As Additive With Economic EvaluationNeslihan Atasağun
The Mesozoıc Stratıgraphy And Ammonıte Fauna Of Ladık-Akdag (Samsun) TerrıtoryÖzlem Toprak
Dehb Tanısı Almış Çocukların İlaç Tedavi Süreçlerinin Eeg Frekans Analizi İle DeğerlendirilmesiRamazan Aldemir, Esra Demirci , Ayşe Kaçar Bayram, Mehmet Canpolat , Sevgi Özmen, Hüseyin Per, Mahmut Tokmakçı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesiAygen Çakmak,Seda Özkubat,Ezgi Akıncı Demirbaş
11-13 Yaş Erkek Taekwondo Sporcularının Somatotip Yapıları Ve Performans Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiCengiz Ölmez, Vedat Ayan, Selami Yüksek, Mehmet Öztaş, Tamer Civil
Diş Çürüklerinde Vitamin Ve Mineral Düzeylerinin İncelenmesiKezban Evliyaoğlu, Handan Mert, Nihat Mert, Leyla Mis
Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Bireylerin Talasemi Majör Hakkındaki Bilgi DüzeyleriHalime Tozak Yıldız, Cansel Güzey, Mahmut Beler, Hülya Baybek
Melatonin Ve Antioksidan EtkileriNurhayat Atasoy
Acil Ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölümcül Ritimleri Tanıma Ve Uygun Hemşirelik Yaklaşımlarında Bulunabilme Durumlarının BelirlenmesiŞimşek Çelik, Pelin Çelik

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılabilen Sınıf Yönetimi Sorunlarına Çözüm ÖnerileriSerpil Umuzdaş*, Cevahir Korhan Işıldak
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersinde Karşılaştığı Güçlükler Ve Çözüm Önerileri:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği
Aysun Rabia Hamzaoğlu Birer, Merve Soycan
Disiplinlerarası İlişkiler Bağlamında Medikal İllüstrasyonun Tıp Eğitimine KatkısıSefa Ersan Kaya
Türkçe Ders Ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Deyim Varlığı Ve Öğretimi Açısından İncelenmesiTuncay Türkben
Müzik Öğretmenliği Programlarındaki Bireysel Derslerde İnternet Kaynaklı Görsel-İşitsel Model KullanımıZeynep Deniz Uyan

International Scientific and Vocational Studies Journal

BİLDİRİ ADIİSİM
The Influence Of Time-Dependent Inhibitive Performance Of An Industrial Dye On The Corrosion Of Mild Steel İn An Acidic MediumDemet Özkır
Electronic And Nonlinear Optical Properties Of 2-(Bis(Cyanomethyl)Amino)-2-Oxoethyl Methacrylate MoleculeE. B. Şaş*, N. Çankaya, Z. Çalışır, M. Kurt
Yeni Bir Schiff Bazı- Ni (Iı) Kompleksinin Sentezi Ve KarakterizasyonuMahmut Devim, Halime Güzin Aslan*, Zülbiye Kökbudak
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Grafik Çizme BecerileriHasan İnaç
Existence Of Positive Solutions For Three Point Impulsive Boundary Value Problems On Time Scalesİsmail Yaslan
Bianchi-I Tipi Metrik İçin Klein-Gordon Denkleminin Çözümü Ve Parçacık YaratmaGülüzar Tezcan, Mustafa Saltı, Kenan Söğüt
Konuma Bağlı Ve Paralel Yönelimli Elektrik Ve Manyetik Alanlarda Hareket Eden Spinsiz Parçacıkların DinamiğiÜmit Yeter, Oktay Aydoğdu, Kenan Söğüt
Cisim Genişlemeleri, Değerlendirme Halkaları Ve Değerlendirilmiş Cisimler Teorisi ÜzerineMustafa Özkan
Cobitis Simplicispina Hanko, 1925 (Teleostei, Cobitidae)’Nın Gümüş-Nitrat Bantlı KaryotipiSevgi Ünal*, Muradiye Karasu Ayata, Muhammet Gaffaroğlu
Liman İşletmelerine Yönelik Etkinlik Değerlendirmesi Örneği Ünal Özdemir, Ercan Yüksekyıldız, Ahmet Lutfi Tunçel
Farklı Sınıflandırma Yöntemleri İle Göğüs Kanseri TeşhisiAhmet Saygılı
İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Hidrojenin Avantaj Ve DezavantajlarıRasim Behçet,Ahmet Yakın
Synthesis Of Monodisperse Pd/Al2O3 Nanocomposites For Direct Methanol Fuel Cells And Development Of Electrocatalytic ActivitiesBahdişen Gezer*, Yusuf Ersoy, Başak Urhan
Mersin İli Erdemli İlçesinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Güneş Pili Sistemleri İle Karşılanması Ve Sistemin Maliyet AnaliziBengi Gözmen Şanlı*, Elif Turna Dilsel
Cam Sektöründe Kullanılan Sodyum Feldspat Yan Ürünlerin Sırlı Porselen Üretiminde KullanılmasıBertan Büyükçıngıl, Volkan Eskizeybek
3 Fazlı İndüksiyon Motorlarda Rotor Çubuk Kaykısının Performansa EtkileriBilal Okan İçmez*, Ahmet Fenercioğlu, Burak Kara
Total Diz Protezi Polietilen Insert Tasarım Geometrisinde OptimizasyonBurak Öztürk, Levent Uğur, Fehmi Erzincanlı, Özkan Küçük
Arıcılık İşletmelerinde Bal Üretim Maliyetlerinin BelirlenmesiDamla Özsayın*, Süleyman Karaman
Mısırda (Zea Mays L. İndentata Sturt.) Çiçeklenme Sürelerinin Kantitatif AnaliziElif Özdemır*, Bayram Sade
Optimum Reaktif Güç Tevzi Probleminin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması İle ÇözümüEnes Yalçın*, M. Cengiz Taplamacıoğlu, Ertuğrul Çam
Bazı Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımını Yıkıcı Olmayan Testlerden TahminlemeEngin Özdemir, Didem Eren Sarıcı
Kalite İyileştirmede Shewhart Kontrol Grafiklerinin Kullanımı: Bir Yongalevha İşletmesinde UygulamaRıfat Kurt, Erol Imren*, Selman Karayılmazlar, Yıldız Çabuk
Technical And Economical Comparison Of Deionization ProcessesFatih Ilhan
Examınıng The Development Of Gray And Whıte Matter In Braın Accordıng To AgeSemra İçer, Gamze Demirel, Nefise Uysal
A Novel 3 Dimensional Video Quality Of Experience Prediction MetricGokce Nur Yılmaz
The Effect Of Ultrasound Treatment On The Prevention Of Enzymatic Browning İn AppleGulcin Yildiz
Bahçe Aydınlatması Otomasyonu İle Enerji TasarrufuGülsüm Yıldırız*, İbrahim Yücedağ, Ali Öztürk
Investigation Of Fatigue Strenght Of Nitrogen Doped Ti (Nb-V) Thin Coatings Deposited By CfubmsHikmet Çiçek
Biodiesel Production From MicroalgaeIrem Deniz
Tuz Sektöründe Ham Tuzda (Brine) Bulunan Major Safsızlıkların (Ca-Mg) Kimyasal Arıtma Prosesiyle Giderimiİsmail Bayram
Examination Of The Suitability Of Combustion Systems With Turbulent Combustion Chambers For Disposal Of Medical Wastesİbrahim Korkmaz, Lina Nassan *, Hasan Ali Çelik , Fatih Taşpınar
A Review Of Battery Energy Storage Applications For Transmission And Distribution GridsM.Zahid Erel*,Enes Bektas,Yunus Yalman , Kamil Cagatay Bayındır
A Review On Types And Topologies Of Charging Stations Of Electric VehiclesMeral Kılıçarslan Ouach, Ertuğrul Çam
Results Of Corundum Testıng In The Amphıbolıte Rocks Of The Southern Rım Of The Krıvaja – Konjuh Ultramafıc Massıf (Bosnıa And Herzegovına)Mevlida Operta
Kontrollü Doğrusal Katılaştırılmış Bi-Ag Ötektik Alaşımının Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesiMevlüt Şahin
Farklı Ses Ortamlarında Kognitif İşlemler VeritabanıMustafa Turan Arslan, Server Göksel Eraldemir, Ayşe Filiz Koç, Esen Yıldırım
Analytical Design Of Pı Controllers For First Order Plus Time Delay SystemsUğur Demiroğlu*, Bilal Şenol
Combination Of Statcom And Energy Storage: A ReviewVehbi Emir Öztürk*, Asuman Güven, Alper Çetin, Ertuğrul Çam
Türk Medikal Turizm Sektörüne Porter’In Beş Güç Analizi Işığında Küresel Ölçekte Bir BakışDeniz Ünal Adıgüzel*, Süleyman Barutçu
Akademik Etik Değerler Ve İşkoliklik: Ampirik Bir ÇalışmaAdnan Akın, Edib Ali Pehlivanlı*, Gökhan Kerse
Dijital Medyada Sağlık Haberlerinin SunumuEnes Baloğlu, Bünyamin Uzun
Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan ModellerMurat Genç

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
Facebook’Ta Yiyecek Ve İçecek Markalarının Çocuklara Yönelik Stratejileri Üzerine Bir AnalizAslıhan Ardıç Çobaner
Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihleri Ve Bunu Etkileyen Kriterlerin Analitik Hiyerarşik Süreç(Ahs) Yöntemi İle Belirlenmesi (Tokat İli Almus İlçesi Örneği)
Berrin Dal*, Halil Kızılaslan , Celal Altıntaş, Tarık Dal
Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri
Pazarlama Yapısı Ve Sorunları
Berrin Dal*, Halil Kızılaslan , Nuray Kızılaslan, Ahmet Erdem
Tıklama Tuğlaya Karşı: Akademisyenler İle Keşifsel Bir Araştırma Deniz Ünal Adıgüzel
Akademik Personelin Demografik Değişken Özelliklerine Göre Psikolojik Sözleşme İhlali Algılarının AnaliziAdnan Akın, Edib Ali Pehlivanlı*, Gökhan Kerse
Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Durumlarının Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ÖrneğiEmine Doğan Çulha
Yeşil Sokak Holiganları Filminin Alımlama AnaliziEnes Baloğlu, Bünyamin Uzun
Osmanlı İmparatorluğu’Ndan Türkiye Cumhuriyeti’Ne Türk Milliyetçiliği Ve Geçirdiği SafhalarEtem Çalık
Ulusötesi Bir Millet: Ana Vatanlarından Sürgün Edilen Ahıska TürkleriFatih Orhan
Kız Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Streslerinin Belirlenmesi Kübra Arslan,Hande Şahin
Üniversite Gençliğinin Değerlerinin Sosyodemografik Faktörlere Göre İncelenmesiMeral Öztürk
Bilgi, Yenilikçi Yapı Ve Teknolojik Gelişimin Mekânsal BoyutuMehmet Akif Kara*, Oğuz Ciğerlioğlu
Ankara Vilâyeti Salnâmelerine Göre Osmanlı’Nın Son Dönemlerinde Kayseri, Kırşehir Ve Yozgat’Ta Demografik YapıRecep Yüner
Politik Riskin Döviz Piyasasına Etkisi: Türkiye Uygulaması Meryem Demir,Yasemin Deniz Koç* , Sibel Çelik
Katılım 30 Endeksi (Ktlm-30) İle Vadeli-30 (Vdl 30) Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisiYasemin Deniz Koç*, Sibel Çelik , Burcu Acar
Dijital Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Platformları: Konya’Daki Özel Şirketler Üzerine Bir İncelemeMehmet Fidan,Yunus Ergen*
Kamuda İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Yönünden
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının
İncelenmesi
Çağatay Alan
Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin BelirlenmesiKübra Arslan,Hande Şahin, Sibel Erkal
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik DüzeyleriSongül Tümkaya
Sistemik Risk Ve Türk Sigorta SektörüSibel Çelik, Yasemin Deniz Koç* ,Burcu Acar
İslamofobinin Siyasal Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Donald Trump Örneği Yunus Ergen

Mehmet Akif Ersoy Üni. Uygulamalı Bilimler Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
İş Kazalarının Önlenmesinde Güvenlik Kültürünün ÖnemiYıldız Çabuk, Murat Kahveci*, Ahmet Can, Erol İmren
Gemilerin Baca Gazlarından Kaynaklanan Hava Kirliliği Ve Önleyici Uluslararası Uygulamalar Üzerine ÇalışmaAhmet Lutfi Tunçel, Ercan Yüksekyıldız, Ünal Özdemir
Elektrik Güç Sistemi Durum Kestiriminin Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi İle İncelenmesi Ali Öztürk*, Salihtosun, Mehmet Oktay Çetinçalı
Yeni Tamsayı Dereceli Yaklaşım Kullanarak Kesirli Dereceli Pıd Modelleme Ve Ters Sarkaç Sistemi Üzerinde UygulamaAli Yüce*, Tufan Doğruer, Nusret Tan
Applıcatıon Of Smart Surfaces For Aerospace Structures A. Güralp Ural
Analytical Design Of Pd Controllers For Second Order Plus Time Delay SystemUğur Demiroğlu, Bilal Şenol
Boru Elemanları Döküm Fabrikasında Günlük Üretim Verileri İle İşgücü Verimlilik Modelinin Tasarımı Ve UygulamasıBurak Öztürk*, İrem Düzdar, Özkan Küçük, Hasan Öktem
Destek Vektör Makineleri Regresyonu Yöntemi İle Pm10 Kirliliğinin Tahmin EdilmesiFatih Taşpınar*, Zehra Bozkurt
Elektromanyetik Çevre Kirliliğine Tekstil Sektörünün Geliştirdiği Çözüm ÖnerileriRana Yılmaz, Mehtap Ağırgan, Berkay Barış
Android Things İşletim Sistemi İle Bir Alarm Sistemi Yazılımının Tasarlanması Ve UygulanmasıSadık Arslan*, Barış Tekin Tezel, Moharram Challenger, Geylani Kardaş
Uav İle Harita Yapımı İçin Elde Edilen Resimlerin Farklı Yazılımlar İle Doğruluk AnaliziÖmer Yıldırım, Samed İnyurt
Assessment Of Head Movement İn Resting State Fmrı Data With Regional Homogeneity (Reho)Semra İçer 1, İrem Acer1, Şerife Gengeç Benli 1, Sevgi Özmen2, Abdülhakim Coşkun3
Sim İpliklerden Üretilen Nakışlı Ürünlerin Kullanım Performansının Belirlenmesine Yönelik Bir ÇalışmaSevda Altaş1, Elif Yılmaz
Ömür Döngü Analizi İle Farklı Parametrelerin Karayolu Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesiSoner Canver1*, Halit Özen1, Abdulsamet Saraçoğlu1, Abdullah Maltaş1
Ayçiçeği Metil Esteri Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Bir Motorun Yanma Karakteristiğine Olan Etkisinin İncelenmesiSuat Sarıdemir1*, Sevda Mert2, Şenol Mert3, Ümit Ağbulut4
Çelik, Alüminyum Ve Titanyum Alaşımlarında Hu2003 Akma Kriteri Performansının AraştırılmasıSüleyman Kılıç*, Fahrettin Öztürk,Serkan Toros
Numerical Investigation Of Placing Dimpled With Various Pitch Lengths Effect On Heat TransferToygun Dağdevir1*, Orhan Keklikcioğlu1, Sibel Güneş1, Veysel Özceyhan
Low Velocity İmpact Behaviour Of Damaged Composite Plates Repaired By Composite PatchesCaliskan U.*, Ekici R. Apalak M.K
Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Yer Alan Karayolu Gürültüsünün İncelenmesi Ve Bir Örnek ÇalışmaFüsun Demirel1, * Zuhal Özçetin2
A Survey On Communication Technologies And Requirements For Electric VehiclesMeral Kılıçarslan, Ertuğrul Çam
Orta Öğretim Kurumları Fizik Öğretimindeki Öğrenme GüçlükleriHasan İnaç*, H. Rumeysa Tuksal
Adıyaman’Da Yayılış Gösteren Onosma L. (Boraginaceae) Türlerinin Tespit EdilmesiRıza Binzet*, Garip Yarşı

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
Cumhuriyet Üniversitesinde Görev Yapan Memur Ve Akademisyenlerin Temel İlk Yardım Bilgisinin Ve Verilen Uygulamalı İlk Yardım Eğitiminin DeğerlendirilmesiBahar Türkmenoğlu,. Rahim Arslan , Banu Duman
Çocuk Hastanesindeki Hasta Yakını Başvurularının DeğerlendirilmesiFatma Daşdemir*, Diğer Yazarlar
Talasemi Majörlü Hastaların Hastalıkla İlgili Uygulamaları Ve Yaşam DoyumlarıHalime Tozak Yıldız1*, Gazel Uçar2, Mahmut Beler3, Hülya Baybek
Demografik Ve Bölgesel Farklılıklar Bağlamında Sağlık Hizmeti KullanımıMustafa Kaya1*, Pınar Öke1
Astım Ve Koah’ Lı Bireylerde İlaç Uyumu Ve Algılanan Sosyal DestekMukadder Mollaoğlu1, Safiye Yanmış
Göç Sürecinde Hemşirelik YaklaşımıZeynep Arabacı*, Melek Ardahan

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
Fen Bilgisi İle Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesiAli Akkuş*, Özlem Afacan, Neslihan Özbek
İlk Çağ Uygarlıklarında Kullanılan Nefesli Çalgılar Bahar Sarıboğa
Haydar Tatlıyay’In Uşşak Makamındaki Sözlü Eserlerinin Usul Ve Form Açısından İncelenmesiBanu Geboloğlu
Türkülerde Kadın Teması: Amasya TürküleriHaluk Yücel
Solfej Eşliklerini Klasik Gitara Uyarlama YöntemleriMehmet Ozan Uyan
Fikret Amirov’Un Bin Bir Gece Balesi Ve Piyano UyarlamasıMehriban Aliyeva
Prototiplemenin Moda Tasarımı Öğrencilerinin Model Tasarımı Ve Ürün Geliştirme Becerilerine EtkisiNeşe Yaşar Çeğindir
20. Yüzyıl Macar MüziğiÖzlem Onuk
Hattat Seyyid İzzet Mustafa’Nın Hilye Ve Es-Seyyidü'L-Hafız Ahmed Er-Rüşdi B. Muhammed El-Edirnevi’Nin Kur’An-I Kerim Müstensih Nüshalarının Tezyinatı Sevda Emlak
15. Yüzyılda Bir Müellif “Benâî Ve Mûsikî RisâlesiGamze Köprülü

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

BİLDİRİ ADIİSİM
İmmobilize Ve Serbest Lakkaz Enziminin Optimum Koşullarının Araştırılması Ve Renk Giderme İşleminde KullanımıHaydar Altınok
Çok Girişli Çok Çıkışlı Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullamalı Sistemlerde Kanal Kodlaması Performans AnaliziRamazan Güngüneş*, Eyüp Tuna, Murat Lüy
Rbf Sinir Ağı Kullanılarak Kronik Böbrek Hastalığının TanısıKemal Adem
Kırıkkale İli Sondaj Verilerinin Mahalle Bazında İrdelenmesi Ve Uçucu Kül Katkısı Sonucu Konsolidasyon Değerlerinin İyileştirmesiBaran Toprak*, İlker Kalkan
Adsorption Of Basic Blue 41 By Cupressus Sempervirens Based Activated CarbonFatma Elcin Erkurt*, Behzat Balcı, Olcayto Keskınkan
Dönemsel Otoregresif Bileşik Hareketli Ortalama Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritması Yaklaşımlarının Kısa Dönemli Trafik Tahminine Uygulaması Erdem Doğan, Ersin Korkmaz*, Ali Payıdar Akgüngör
Relationship Between Undrained Shear Strength And Atterberg Limits Of Clay SoilsEyyüb Karakan*, Süleyman Demir
Nicemleme Parametresi, Kontrast, Yapısal Özellik Ve Uzamsal Çözünürlüğe Dayalı 3 Boyutlu Video Kalite DeğerlendirmesiŞahin Coşkun, Gökçe Nur Yılmaz
Selection Criteria For Biomass Thermochemical Conversion Processesİbrahim Korkmaz
Tutkal Çözeltisine Üre İlavesinin Formaldehit Emisyonu Ve Levha Özelliklerine EtkisiAbdullah İstek, İsmail Özlüsoylu*, Selim Bakar, Enes Öz
The Effects Of Non-Wood Forest Products On Rural Development İn The Bartın Provinceİsmet Daşdemir*, Tuğba Söğüt
Desenli Yüzeylerde Hava Jeti Akışı İçin Taşınım Isı Transferi Ve Akış Özelliklerinin İncelenmesiDoğan Engin Alnak, Koray Karabulut*, Ferhat Koca
Prefeasibility Study For R&D Investment İn Biomass Energy İn Turkeyİbrahim Korkmaz , Lina Nassan *, Hasan Ali Çelik, Fatih Taşpınar
Zıp Yük Modelinde Maksimum Yüklenme Parametre Değerinin Statcom Ve Svc İle İyileştirilmesiM. Kenan Döşoğlu*, Mahmut Özbay, Mustafa Dursun, Bayram Küçük, Gökhan Poyraz
Dağıtık Dosya Sistemi Kullanarak Sağlıkta Büyük Veri Depolama Ve Arşivleme Sorunlarını Çözmek İçin Dosya Sistemi Yapısının GeliştirilmesiMahmut Ünver, Erdal Erdal, Atilla Egüzen
Beacon Based Navigation For Automized VehiclesMert Subaşıay*, Tuğba Selcen Navruz
Yatay Sıcak Su Tanklarında Tank İçerisine Eğik Konumlandırılmış Engel Yerleştirmenin Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesiDoğan Erdemir*, Buket Turgut, Necdet Altuntop
Elektrik Piyasasında Sanal Güç Santrali İşletiminin Optimizasyonu İçin Modelleme ÖnerisiÖzge Pınar Akkaş, Yağmur Arıkan*, Ertuğrul Çam
Gerilim Kararlılığının Farklı İşletme Şartlarında İncelenmesiSalih Tosun*, Ali Öztürk
Pı-Pd Controller Design For Fractional Order Control SystemsTufan Dogruer*, Ali Yuce, Nusret Tan
Biogas Production From Acidic And Thermal Pretreated Cow ManureEsin Hande Bayrak Işık, Necibe Canan Usta, Tarık Dal, Fatih Polat
Kırıkkale İli Hafif Raylı Sistem Etüdünün GerçekleştirilmesiYağmur Arıkan, Özge Pınar Akkaş, Ertuğrul Çam
Benzoiltiyoüre Türevlerinin Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Kristal Yapısı Ve Hirshfeld Yüzey AnaliziGün Binzet *, İlkay Gümüş, Hakan Arslan
Tek Blok Tek Koridor Depo Yerleştirme Problemi İçin Yeni Bir Sezgisel YöntemErcan Şenyiğit, Ayşegül Bozdoğan