INVITATION / DAVETİYE

Dear Colleagues and Scientists,

II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2018) to be held on June/July 2018 will be held in Ürgüp, Nevşehir. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in various fields.

The Congress will consist of oral presentations. Presentation languages are Turkish or English.

The presentations will be held in conference halls in English or Turkish. Presentations language will be preferred by the presenters. Also, Abstract and Full Text of the Presented Papers will be published in the proceedings as e-books. Selected notifications will be published in the journals which are specified in the internet address of the congresses.

We will be happy and honored to see you in our congress.

ORGANIZING COMMITTEE


Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

Haziran/Temmuz 2018 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018) Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir.

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri e-kitap olarak basılacaktır. Bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, ilgili sayılarda kongrelerin internet adreslerinde belirtilen dergilerde yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu